Pages

30 Ocak 2013 Çarşamba

Dev Sağlık-İş Üyesi Ziya İncedere Direne Direne Kazandı

Dev Sağlık-İş Üyesi Ziya İncedere Direne Direne Kazandı
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, sürgün edilen Dev Sağlık-İş üyesi Ziya İncedere direnişinin 122. gününde işe iade sözü aldı.

Ziya İncedere, çocuğu ve Dev Sağlık-İş Örgütlenme Uzmanı Ethem Akdoğan ile birlikte hastanenin çatısına çıktı.  Herhangi bir müdahale olması halinde kendisini çatıdan atacağını söyleyen İncedere, “Haklı taleplerimiz karşılanıncaya kadar buradan inmeyeceğim” dedi.

İncedere, “Bizi açlıkla terbiye etmeye çalışıyorlar. Ancak direnerek haklarımızı alabiliriz. Hastanede ikna odaları kurup arkadaşlarımızı sendikadan istifa etmeye zorluyorlar” diye konuştu.

Hastane bahçesinde toplanan hastane çalışanları, hasta yakınları, Genel İş, Emekli Sen, Halkevleri ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyeleri eyleme destek verdi.


Eylem devam ederken,  Dev Sağlık İş Genel Sekreteri Gürsel Kaya ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, Kamu Hastane Birlikleri İstanbul Güney Bölgesi CEO’su Tuncay Palteki ile sorunun çözümü için görüştü.

Hastane yöneticileriyle yapılan görüşmenin ardından, Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu bir açıklama yaptı. Çerkezoğlu, hastane yöneticilerine İnedere'ye yapılan uygulamanın haksız ve hukuksuz olduğunu söylediklerini ve işe iade sözü aldıklarını açıkladı.

Çatıdaki eylemine son veren Ziya İncedere, işe iade gerçekleşene kadar eyleme direniş çadırında devam edeceğini söyledi.

 

28 Ocak 2013 Pazartesi

Açlık Ve Yoksulluk Sınırı

Açlık Ve Yoksulluk Sınırı
Türk-İş tarafından her ay düzenli olarak yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırması rakamları açıklandı. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, açlık sınırı 1,003 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 3,266 TL'ye yükseldi

Ülkemizde asgari ücretin 16 yaşından büyükler için aylık net 773 TL, 16 yaşından küçükler için ise aylık net 673 TL olduğunu dikkate aldığımızda durumun ne kadar can yakıcı olduğu ortaya çıkıyor. 

27 Ocak 2013 Pazar

Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Göre Dayanışma Aidatı Ve Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma 6356 Sayılı Yasa

Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Göre Dayanışma Aidatı Ve Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma 

Dayanışma aidatı 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun "Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma" başlıklı 39 maddesinın (5) bendinde düzenlenmiştir.  Buna göre, dayanışma aidatının miktarı üyelik aidatından fazla olamaz. Dayanışma aidatı üyelik aidatından fazla olmamak kaydıyla sendika tüzüğünde belirlenir.  

Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma
MADDE 39 – 
(1) Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanır.

(2) Toplu iş sözleşmesinden, sözleşmenin imzalanması tarihinde taraf sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanır.

(3) Toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında iş sözleşmesi sona eren üyeler de, iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihe kadar toplu iş sözleşmesinden yararlanır.

(4) Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bunun için işçi sendikasının onayı aranmaz. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur.

(5) Dayanışma aidatının miktarı, üyelik aidatından fazla olmamak kaydıyla sendika tüzüğünde belirlenir.

(6) Faaliyeti durdurulmuş sendikalara dayanışma aidatı ödenmez.

(7) Bu Kanun anlamında işveren vekilleri ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerine işvereni temsilen katılanlar, toplu iş sözleşmesinden yararlanamaz.

(8) Grev sonunda yapılan toplu iş sözleşmesinden, 65 inci maddeye göre zorunlu olarak çalışanlar dışında işyerinde çalışmış olanlar aksine hüküm bulunmadıkça yararlanamaz.

25 Ocak 2013 Cuma

Kadın İşçilerin Doğum İzni Süresi Emzirme İzni Süresi Ücretsiz İzin Hakkı

Kadın İşçilerin Doğum İzni Süresi Emzirme İzni Süresi Ücretsiz İzin Hakkı 

  • Doğum izni süresi, doğumda önce 8 hafta, doğumda sonra 8 hafta, toplam 16 haftadır (4 Ay ). Bu süreler doktor raporuyla uzatılabilir.
  • 8 haftalık iznin tamamı doğumdan önce kullanılmazsa kalan kısmı doğumdan sonraki  8 haftalık süreye eklenir 
  • İşçinin doğum sonrası, çocuk bir yaşına gelene kadar günde 1,5 saat süt izini kullanma hakkı vardır.
  • İşçi isterse 1,5 saatlik süt iznini belli aralıklarla veya 1,5 saati bir defada kullanabilir.
  • 16 haftalık doğum izini süresi bittikten sonra kadın işçi  isterse 6 aylık ücretsiz izin kullanabilir.
  • Doğum izni kullanan işçinin iş sözleşmesi bu nedenle fesih edilemez 

21 Ocak 2013 Pazartesi

Fransa'sa Paris'te Üç PKK'lı Kadını Öldürdüğü İddia Edilen Ömer Güney Kimdir

Fransa'sa Paris'te Üç PKK'lı Kadını Öldürdüğü İddia Edilen Ömer Güney Kimdir 
9 Ocak 2013 tarihinde PKK'nın Paris Enformasyon Bürosu'na kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti. Saldırıda PKK’nın Almanya sorumlusu Sakine Cansız, Kürdistan Ulusal Kongresi Paris Temsilcisi Fidan Doğan ve Leyla Söylemez başlarından vurularak öldürülmüştü.

Cinayete ilişkin yakalanan iki zanlıdan biri serbest bırakılırken, Ömer Güney isimli zanlı tutuklandı.1982 Sivas doğumlu olan Ömer Güney'in, Türkiye'de sabıka kaydı bulunmadığı açıklandı.


20 Ocak 2013 Pazar

İşçiler Arasında Ayrım Yapan İşveren Tazminat Öder Mi

İşçiler Arasında Ayrım Yapan İşveren Tazminat Öder Mi
İş ilişkisinde veya sona ermesinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen hususlara aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminat ile birlikte yoksun bırakıldığı diğer haklarını da talep edebilir.

Mahkeme İşe İade Kararı Verirse İşçi Kaç Gün İçinde İşe Başlamak İçin İşverene Başvurması Gerekir


Mahkeme İşe İade Kararı Verirse İşçi Kaç Gün İçinde İşe Başlamak İçin İşverene Başvurması Gerekir
İşçi kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır.

15 Ocak 2013 Salı

İhbar Tazminatını Kim Öder İhbar Tazminatını İşçi Mi İşveren Mi Öder

İhbar Tazminatını Kim Öder İhbar Tazminatını İşçi Mi İşveren Mi Öder
İhbar tazminatı, ihbar süresi vermeden ve haklı bir sebep olmadan, işçiyi işten çıkaran işveren tarafından işçiye ödenir. Aynı şekilde, haklı bir sebebi olmadan ve  ihbar süresi vermeden işten ayrılan işçi tarafından   işverene ödenir. 

14 Ocak 2013 Pazartesi

Kıdem Tazminatını Hesaplarken Dikkate Alınacak Ödemeler


Kıdem Tazminatının Hesabında Dikkate Alınacak Ödemeler
1- Çıplak ücret,
2- Yemek yardımı,
3- Kasa tazminatı,
4- Gıda yardımı ,
5- Yakacak yardımı,
6- Eğitim yardımı,
7- Konut yardımı,
8- Giyecek yardımı,
9- Erzak yardımı,
10- Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli,
11- Unvan tazminatı,
12- Aile yardımı,
13- Çocuk zammı,
14- Temettü,
15- Havlu ve sabun yardımı (işyerinde kullanılacak ise tazminat hesabında dikkate alınmaz),
16- Taşıt yardımı,
17- Yıpranma tazminatı,
18- Kalifiye-Nitelik zammı,
19- Sağlık yardımı,
20- Mali sorumluluk tazminatı,
21- Devamlı ödenen primler.

13 Ocak 2013 Pazar

İşverenin İşçiye Eşit Davranma İlkesi


Eşit Davranma İlkesi
Madde 5 - İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.

İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.

İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.

İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.

İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümleri saklıdır.

20 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur.

12 Ocak 2013 Cumartesi

İşyeri Sendika Temsilcilerinin Güvencesi


İşyeri Sendika Temsilciliğinin Güvencesi MADDE 24 – 
(1) İşveren, işyeri sendika temsilcilerinin iş sözleşmelerini haklı bir neden olmadıkça ve nedenini yazılı olarak açık ve kesin şekilde belirtmedikçe feshedemez. Fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde, temsilci veya üyesi bulunduğu sendika dava açabilir.

(2) Dava basit yargılama usulüne göre sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi hâlinde Yargıtay kesin olarak karar verir.

(3) Temsilcinin işe iadesine karar verilirse fesih geçersiz sayılarak temsilcilik süresini aşmamak kaydıyla fesih tarihi ile kararın kesinleşme tarihi arasındaki ücret ve diğer hakları ödenir. Kararın kesinleşmesinden itibaren altı iş günü içinde temsilcinin işe başvurması şartıyla, altı iş günü içinde işe başlatılmaması hâlinde, iş ilişkisinin devam ettiği kabul edilerek ücreti ve diğer hakları temsilcilik süresince ödenmeye devam edilir. Bu hüküm yeniden temsilciliğe atanma hâlinde de uygulanır.

(4) İşveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri sendika temsilcisinin işyerini değiştiremez veya işinde esaslı tarzda değişiklik yapamaz. Aksi hâlde değişiklik geçersiz sayılır.

(5) Bu madde hükümleri işyerinde çalışmaya devam eden yöneticiler hakkında da uygulanır.

10 Ocak 2013 Perşembe

6356 Sayılı Sendikalar Kanununa Göre Sendikaya Üyelik Nasıl Olur


Sendika üyeliği ve üyeliğin kazanılması MADDE 17 – 
(1) On beş yaşını dolduran ve bu Kanun hükümlerine göre işçi sayılanlar, işçi sendikalarına üye olabilir.

(2) Bu Kanun anlamında işveren sayılanlar, işveren sendikalarına üye olabilir.

(3) Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz. İşçi veya işverenler aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamaz. Ancak aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışan işçiler birden çok sendikaya üye olabilir. İşçi ve işverenlerin bu hükme aykırı şekilde birden çok sendikaya üye olmaları hâlinde sonraki üyelikler geçersizdir.

(4) Bir işyerinde yardımcı işlerde çalışan işçiler de, işyerinin girdiği işkolunda kurulu bir sendikaya üye olabilir.

(5) Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlinde üyelik, redkararının alındığı tarihte kazanılmış sayılır.

9 Ocak 2013 Çarşamba

Şişecam İşçisi Direnerek Kazandı

Şişecam İşçisi Direnerek Kazandı
İşyerleri kapatılarak iş sözleşmeleri feshedilen Şişecam işçileri direnerek işlerini geri kazandı. Şişecam işçisinin örgütlü olduğu Kristal-İş Sendikası, Şişecam işvereniyle anlaşmaya varıldığı haberini twitter hesabından duyurdu. 

Kristal-İş Sendikası ile Şişecam işvereni arasında varılan anlaşmaya göre, 290 Şişecam işçisi kazanılmış haklarıyla birlikte başka fabrikalara nakledilecek. Sözleşmeli çalışan işçiler ise  Eskişehir'deki fabrikaya gönderilecek.  190 işçi ise kıdem tazminatını alarak işten ayrılmayı kabul etti.  

8 Ocak 2013 Salı

2013 Yemek Yardımı Muafiyeti Gelir Vergisi Kanununa Göre

2013 Yemek Yardımı Muafiyeti Gelir Vergisi Kanununa Göre 
Gelir Vergisi Kanununa Göre 2013 yılında yemek yardımı muafiyeti 12 TL'dir.(GVK Tebliği 284) 

Hizmet erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımlarının istisna tutarı 2013 yılında 12 TL olarak uygulanacaktır.

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Yıllık Ücretli İzin Süreleri

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Yıllık Ücretli İzin Süreleri
4857 sayılı İş Kanunu'nun "yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri" başlıklı 53. maddesinin göre; en az bir yıl çalışmış olan işçiler yıllık ücretli izne hak kazanır. 

Yıllık Ücretli İzin Süreleri
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 günden
c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden

Az olamaz.

Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

7 Ocak 2013 Pazartesi

2002 Yılı Nisan İle Temmuz Ayı Arasında Emekli Olan Bağ-Kur'lular İntibak Zammı Alacak

2002 Yılı Nisan İle  Temmuz Ayı Arasında Emekli Olan Bağ-Kur'lular İntibak Zammı Alacak
Çalışma Bakanı Faruk Çelik, yaptığı açıklamada,  2002 yılının Nisan ayı ile  Temmuz ayı arasında emekli olan Bağ-Kur'luların intibak farkı alacağını söyledi. Çelik, 12 bin Bağ-Kur emeklisine 100-150 lira arasında intibak zammı yapılacağını açıkladı.  

Bakan Çelik'in Açıklaması Şöyle:
"Bağ-kur'lularda intibak'ı gerektirecek bir şey yok çünkü onlarda basamak sistemi var. Basamak sistemi olduğu için, her basamakta primlerin de ne kadar olduğu belli olduğundan bu primler daha sonra emeklilik hesaplarına yansıyor ve vatandaşlar bu tutar baz alınarak emekli oluyor. Yani 1988 yılında 18. basamaktan emekli olan ile 2003 yılında 18. basamaktan emekli olan arasında fark yok. 2002 yılının Nisan ayı ile Temmuz ayı arasında 3 aylık dönemde Bağ-Kur'lular aylık sigorta primlerini öderlerken primlerde ciddi bir artış olmuş. Nedenleri var onlara şimdi girmek istemiyorum. Bu primlerin Esnaf Odaları tarafından düşürülmesi istenmiş. 2002 yılındaki hükümet de yüzde 50'lik bir indirim yapmış. Bu 3 aylık dönem içinde emekli olan 12 bin bağ-Kur'lu vatandaşımız var. Diğer emeklilere göre, bu 12 bin kişide yaklaşık 100 TL ile 150 TL arasında bir fark meydana gelmiş. Bu kişiler fark alacak."

6 Ocak 2013 Pazar

İhbar Tazminatından Vergi Kesintisi Yapılır Mı


İhbar Tazminatından Kesinti Yapılır Mı 

İhbar Tazminatından;
  • Gelir vergisi kesintisi yapılır.
  • Damga vergisi kesintileri yapılır. 
  • Sigorta primi kesintisi yapılmaz
  • İşsizlik sigortası primi kesintisi yapılmaz.

5 Ocak 2013 Cumartesi

CHP Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası'nın Bazı Maddelerinin İptali İçin Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu.


CHP Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası'nın Bazı Maddelerinin İptali İçin Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu.

CHP, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası'nın bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve İzmir Milletvekili Musa Çam, konuya ilişkin olarak TBMM'de bir basın açıklaması yaptı. 

CHP milletvekilleri, Sendikalar ve Tolu İş Sözleşmesi Yasası'nın başta Anayasa olmak üzere, Türkiye'nin imzaladığı Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Haklar Sözleşmesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun 87 ve 98 sayılı sözleşmeleri ve Avrupa Sosyal Şartı'na aykırı olduğu açıklamasında bulundu 

4 Ocak 2013 Cuma

Cumhuriyet Gazetesi Çalışanlarından İş Bırakma Eylemi

Cumhuriyet Gazetesi Çalışanlarından İş Bırakma Eylemi
Medyatava sitesinin haberine göre, Cumhuriyet gazetesi yönetimi çalışanlarına zam yapmayacağını açıkladı. Olayı protesto eden yaklaşık elli kişilik grup iş bırakarak, gazetenin  bahçesinde yönetimi protesto etti. 

Cumhuriyet gazetesi Ankara büro çalışanları da eyleme destek vererek gazeteye haber geçmedi. 

Üç yıldır ücret zammı alamayan gazete çalışanlarının eylemi sürdürüp sürdürmeyecekleri henüz bilinmiyor.  

3 Ocak 2013 Perşembe

Emekli Olup Çalışanların Ücretlerinden Yüzde 15 Kesinti

Emekli Olup Çalışanların Ücretlerinden Yüzde 15 Kesinti 
Emekli ücretiyle geçinemeyip çalışmak zorunda kalan emeklilere emekli aylıklarından kesinti cezası verildi. Emekli olup çalışmaya devam eden 400 bin emeklinin ücretlerinden %15 oranında kesinti yapılacak.

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden emekliler, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirimde bulunmadıkları gerekçesiyle emekli ücretlerinden %15 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi yapılacak. 

SGK ve Maliye Bakanlığı’nın ortak yaptırdığı inceleme sonucunda, emekli olduktan sonra çalışmaya devam  eden ve  SGK'na bildirimde bulunmayan emeklilerin ücretlerinden %15 oranında kesinti yapılacak. 

Ayrıca geriye dönük haciz işlemiyle emekli aylıklarının dörtte birinin de kesildiği bildirildi.

Serbest çalışan emekli milletvekillerine ise ayrıcalık yapılarak uygulamanın kapsamı dışında tutuldu. 

Popular Posts