Pages

7 Şubat 2013 Perşembe

İlave Tediye 2013 Ödeme Tarihleri


2013 Yılı İlave Tediye Ödeme Tarihleri 

                                   9 Ekim 2013 ÇARŞAMBA      Resmî Gazete      Sayı : 28790
BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5409
4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2013 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 10/10/2013, diğer yarısının 24/12/2013 tarihinde ödenmesi;...  devam  

Popular Posts