Pages

4 Ocak 2012 Çarşamba

2012 İlave Tediye Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak


2012 Yılında İlave Tediyeler Ne Zaman Ödenecek
 

6772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE 2012 YILINDA YAPILACAK İLAVE TEDİYENİN ÖDENMESİ HAKKINDA KARAR 
(BKK 2012/2693) 

Resmi Gazete

24 Ocak 2012 Tarih 

Sayı: 28183
Karar Sayısı : 2012/2693

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2012 yılında:

a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2012, diğer yarısının 29/6/2012 tarihinde,

b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 27/12/2012 tarihinde,

ödenmesi; Maliye Bakanlığının 5/1/2012 tarihli ve 124 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

Popular Posts