Pages

15 Eylül 2010 Çarşamba

Çalışma Belgesi Verilmesi Zorunlu MudurÇalışma Belgesi Verilmesi Zorunlu mudur?

İşten ayrılan işçiye işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilmesi zorunludur.

Popular Posts